CBS grafiek met veiligheidsmaatregelen door slotenmakers

Inbraakpogingen herhaaldelijk op hetzelfde adres

Naar schatting zijn jaarlijks 287 duizend personen, waarvan maar liefst 64 duizend mensen meerdere keren, slachtoffer geworden van woninginbraak. Zo blijkt uit een nieuw verschenen rapport van het CBS. Veruit de meeste inbraakpogingen bij huizenbezitters vonden plaats in de vakantiemaanden. Helaas nemen de meeste mensen pas voldoende maatregelen, nadat zij slachtoffer zijn worden van een woninginbraak.

Nederlander vaker slachtoffer van woninginbraak

Uit de cijfers van het CBS blijkt dat ruim 20% van de Nederlandse woonadressen meerdere keren binnen 1 jaar geraakt worden door woninginbraken. Het rapport spreekt van een gemeten 2% van de Nederlandse bevolking die slachtoffer van inbraak werden in het jaar 2017.

Groot gevoel van angst bij slachtoffers van woninginbraak
Natuurlijk, steden huizen meer inwoners, dus logischerwijs verwacht je dat er in de steden meer inbraken gebeuren dan in de rustigere woongebieden. Toch is in 2017 nog 16% van de inbraakslachtoffers in rustige woongebieden herhaaldelijk bezocht door inbrekers. Van de slachtoffers die meer dan eens een inbraak hebben moeten meemaken, geeft 61% van de mensen aan dat zij de kans groot achten dat zij opnieuw het slachtoffer zullen worden van een woninginbraak. Bij de mensen die voor het eerst een inbraak hebben meegemaakt, geeft 41% aan het gevoel te hebben dat zij opnieuw een inbraak in hun woning gaan meemaken.

Dorpen en kleine steden zien meer inbraken
Wij vermoeden dat dit te maken heeft met de verandering van het maatschappelijk economisch landschap: een groeiende vermogensongelijkheid, de daling van lokale werkgelegenheid, een gebrek aan opleidingskansen en de verloedering van wijken, doordat er minder investeren in de wijken worden gedaan. Natuurlijk spelen de invloed van social media, de politiek en de media een bepalende rol bij de totstandkoming van dit sentiment, maar er zit een kern van waarheid in de gevoelens die leven bij deze mensen. In veel dorpen en kleine steden worden er tegenwoordig vaker pogingen tot inbraak gedaan, waardoor gemeenten en lokale politie zich genoodzaakt voelen om meer voorlichting te geven over inbraakwering en preventie in de wijk.

Vrijwel iedereen laat veiligheidssloten en grendels installeren

Gelukkig laat driekwart van de Nederlanders tegenwoordig veiligheidssloten en grendels op de buitendeuren installeren. Daarnaast laat vrijwel iedereen goede buitenverlichting monteren. Na een (poging tot) inbraak gaan mensen pas over op verregaande maatregelen, zoals: het laten installeren van een alarminstallatie en het plaatsen van rolluiken. Slechts een tiende van de mensen die nooit het slachtoffer van inbraak is geworden, neemt afdoende maatregelen om inbrekers te weren. Daar is dus eerst een daadwerkelijke inbraak voor nodig.

Bevolkingsonderzoek naar veiligheid, leefbaarheid en slachtofferschap
De cijfers in dit artikel zijn tot stand gekomen op basis van de Veiligheidsmonitor. Dit terugkerende bevolkingsonderzoek naar veiligheid, leefbaarheid en slachtofferschap, is recentelijk gepubliceerd in opdracht van het Ministerie van Justitie en Veiligheid en het Centraal Bureau voor de Statistiek. In 2017 hebben bijna 150 duizend personen meegewerkt aan dit bevolkingsonderzoek, wat het mogelijk maakt om betrouwbare uitspraken te doen over veiligheid in Nederland.

Lees per onderwerp meer handige tips en informatie hierover:

Slotenmakers
Sleutels kwijt of sleutels verloren
Sloten vervangen
Buitengesloten
Deurslot vervangen
Slotenmaker Utrecht
Slotenmaker Amsterdam, centrum, West, Noord of Zuid
Slotenmaker Den Haag
Slotenmaker Rotterdam
Slotenmaker Almere
Slotenmaker Groningen
Slotenmaker Eindhoven
Slotenmaker Haarlem
Slotenmaker Amersfoort
Slotenmaker Arnhem
Slotenmaker Breda
Slotenmaker Maastricht
Slotenmaker Roermond
Slotenmaker Tilburg
Slotenmaker Zoetermeer
Ramen beveiligen
Meerpuntssluiting
Inbraakpreventie
Autodeur openen zonder sleutel
Slot kapot deur dicht
Deur openen zonder sleutel
Sleutel afgebroken in slot deur

Geplaatst in inbraakpreventie, slotenmaker en getagd met , , .